eSERVICES

UMMC eServices


HO PRE-REGISTRATION

Pendaftaran Pegawai Perubatan Siswazah yang dihantar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani latihan klinikal di hospital kerajaan

MASTER STUDENT
REGISTRATION

Pendaftaran Pegawai Perubatan Sarjana (MO Master) yang menyambung pengajian peringkat sarjana di Universiti Malaya.

iRESEARCH

Pemohonan membuat penyelidikan di PPUM.

ePAYMENT

Bayaran bil pesakit & lain-lain bayaran menggunakan FPX dan kredit kad.

INVOICE PAYMENT
STATUS

Semak status inbois dan bayaran.


INDUSTRIAL
TRAINING

Permohonan menjalani latihan industri di PPUM.


iSchoolSDH

Semakan status pembelajaran di hospital bagi murid yang sakit di PPUM.


ANAESTHESIOLOGY E-LOGBOOK

Pendaftaran dan pengisian maklumat penempatan / tugasan.


NOCERAL

Basic Sciences Examination (BSE) Preparatory Course


FELLOWSHIP / SUBSPECIALTY TRAINING

Permohonan menjalani latihan Fellowship, Sub-Specialty dan Attachment di PPUM.

iAduan

Membuat aduan/permohonan kepada Jabatan Teknikal PPUM.