Maklumat Untuk Dihubungi

Sebarang pertanyaan mengenai Latihan Industri di PPUM :
 •  En. Hisyamuddin Bin Bahari (hisyamuddin@ummc.edu.my)
 •  En. Mohd Shahronizam Bin Mat Sidin (shahronizam@ummc.edu.my)

 Sebarang pertanyaan/aduan mengenai masalah teknikal sistem :
 •  En. Idris Bin Ahmed (idrismd@ummc.edu.my)