COVID-19 SELF-REPORTED SCREENING

Do you need to go to the hospital for a COVID-19 examination?

Please answer the following questions to determine your risk for COVID-19 infection.


Adakah anda perlu pergi ke hospital untuk membuat pemeriksaan COVID-19?

Sila jawab soalan-soalan berikut untuk mengetahui risiko anda menghidapi jangkitan COVID-19.


Please select a language | Sila pilih bahasa :